Werken in Hoogveld/Molenberg en Kloostermuur

Bericht van de gemeente Dilbeek inzake mobiliteit. Vanaf volgende week valt aanzienlijke hinder te verwachten in de omgeving van de H/ Placestraat door de start van de wegenwerken in Hoogveld/Molenberg en werken van Elia in de Kloostermuur.

Op 8 oktober werkt Elia verder aan de aanleg van een nieuwe hoogspanningslijn op het grondgebied van Groot-Bijgaarden. Ze verleggen hun werken naar de Kloostermuur, die daarvoor moet worden afgesloten. Er wordt een omleiding voorzien langs de Bosstraat en de Brusselstraat. De werken duren tot eind november

Omleidingsplan werken Kloostermuur

In Hoogveld/Molenberg wordt het volledige wegdek vernieuwd en er worden over de hele as veilige fietspaden aangelegd. Brede voetpaden komen er niet, daarvoor is er geen ruimte genoeg in Hoogveld. In Molenberg wordt er aan een kan (de zuidkant) wel een apart voetpad aangelegd.

Er wordt gestart op 11 oktober aan de straat zelf en op 22 oktober aan het kruispunt met de H. Placestraat. Dan zal ook Elia in dit gedeelte de hoogspanningslijn vernieuwen. Als de planning gevolgd wordt van de werken aan de Dansaertlaan, is die op dat moment terug open aan het op- en afrittencomplex.

Voorlopig is het einde van de eerste fase voorzien op 27 maart 2020. De omleiding loopt via de Brusselstraat en de Bosstraat. Bewoners van de wijk “Achter d’abdij” kunnen hun woningen bereiken via de Molenkouter en de Lindenberg.

Bus 136 zal tijdelijk de Reinaertwijk niet bedienen en volgt een alternatief traject door vanaf de Kloosterstraat rechts de Robert Dansaertlaan op te rijden en via de Elzenstraat, Bosstraat en het Gemeenteplein onmiddellijk de Alfons Gossetlaan te nemen naar de Nieuwe Gentsesteenweg (en omgekeerd). Deze omleiding wordt tussentijds geëvalueerd en kan nog worden aangepast.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment