Job alert: Kindbegeleid(st)er

Je hebt een hart voor kinderen. Naast het in staan voor de verzorging van de kinderen (0-2,5 jaar) organiseer je ook activiteiten voor hen. Je stimuleert de ontwikkeling van de kinderen en besteed aandacht aan hun welbevinden en de betrokkenheid. Streef je naar een hoge kwaliteit in de opvang en is de MeMoQ jou niet onbekend? Ben je leergierig? Gemotiveerd? Solliciteer dan snel voor deze vacature.

Plaats tewerkstelling

’t Klein Keperke 
Keperenbergstraat 11 
1701 Itterbeek

Profiel

 • Je bent een teamplayer.
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister model 2b voorleggen.
 • Studies: BSO 3de graad Kinderzorg – 7de jaar
 • Taalkennis: Nederlands (zeer goed)
Jobgerelateerde competenties
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Werken met kinderen: Van 3 tot 6 jaar
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega’s
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, …)
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Werken volgens sociale en ethische normen
Persoonsgebonden competenties
 • Zelfstandig werken
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Plannen (= ordenen)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen

Aanbod

 • Je kan meteen starten.
 • Je krijgt een vervangingscontract van 1 jaar.

Selectieprocedure

Solliciteren kan per mail:

 • Kinderdagverblijf ’t Klein Keperke
  kinderopvang@dilbeek.be
  Evy De Mesmaeker
  Keperenbergstraat 11 
  1701 Itterbeek
 • Solliciteren met CV 
 • Motivatiebrief toevoegen 

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • chat
  Add a comment