Job alert: Projectmedewerker geïntegreerd breed onthaal

In het kader van de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’, werd een project ingediend door de Eerstelijnszone Pajottenland.

Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal 3 kernactoren: het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doestellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.

De lokale besturen Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever vormen samen de eerstelijnszone Pajottenland en beslisten om vanuit de eerstelijnszone een project Geïntegreerd Breed onthaal in te dienen. De vorming van deze eerstelijnszone gebeurde eind 2017 en kaderde in een reorganisatie van het eerstelijnslandschap onder impuls van Vlaams minister Jo Vandeurzen. De eerstelijnszones hebben als belangrijkste doel een betere samenwerking tussen gezondheids- en welzijnssector. Het GBO past perfect onder deze doelstelling.

Het project GBO omvat volgende doelstellingen:

 • Het vorm geven van de basisopdracht van het GBO in de eerstelijnszone (bepalen van fysieke punten, afstemming verwachtingen omtrent onthaal en doorverwijzing, implementatie werkingsprincipes,…)
 • Stappen zetten in het samenwerkingsverband tussen de kernactoren en partners van de eerstelzijnszone (leren kennen van elkaars aanbod en werking, delen van goede praktijken en expertise,…)
 • Inzetten op onderbescherming door zich in dit project te focussen op een afgebakende groep: (potentiële) personen met het statuut verhoogde tegemoetkoming en het uitputten van de afgeleide rechten van dat statuut. Hierbij kunnen de drie kernactoren allemaal een belangrijke bijdrage leveren. De consultatiebureaus van Kind en Gezin van de zone zullen een toeleidende rol opnemen.

Dit concrete project zou moeten leiden tot de eerste stappen voor de uitbouw van een GBO in de eerstelijnszone Pajottenland.

Concrete opdrachten voor de projectmedewerker GBO:

 • Coördineren, opvolgen en ondersteunen van het project (acties en doelstellingen).
 • Informatie vergaren ter voorbereiding van de uitvoering van acties en doelstellingen.
 • Afstemmen en afspraken maken rond samenwerking met de verschillende partners (vb. in kader van vlotte doorverwijzing tussen partners GBO,…).
 • Stimuleren, motiveren en ondersteunen van partners in hun opdrachten in het kader van GBO.
 • Opzetten van stuurgroep GBO en GBO-forum.
 • Voorbereiden en leiden van stuurgroep en forum.
 • Uitzoeken wat geschikte communicatiemiddelen zijn om nuttige informatie uit te wisselen voor  basiswerkers in kader van GBO en stappen ondernemen om deze te installeren.

Profiel

 • Bachelor diploma
 • Je kan goed plannen en coördineren.
 • Je hebt een goede kennis van de sociale kaart
 • Je bent een vlotte netwerker en kan mensen samenbrengen en stimuleren om samen te werken
 • Je bent communicatief, respectvol en integer in de samenwerking met anderen
 • Je bent positief en dynamisch

Voorwaarden

 • Je bezit een diploma van bachelor
 • Je hebt affiniteit met of duidelijke interesse voor toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
 • Je bezit een rijbewijs categorie B
 • Je voldoet aan de algemene toelatings-en wervingsvoorwaarden
 • Je slaagt in selectieproeven

Aanbod

 • Contract tot eind 2019. Mogelijkheid tot verlenging afhankelijk van projectmiddelen.
 • Verloning op niveau B1-B3 (maaltijdcheques, opleiding- en bijscholingsmogelijkheden, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding en abonnement openbaar vervoer)
 • Aantrekkelijke verlofregeling
 • Alle relevante ervaring in de openbare- en privésector wordt meegerekend voor anciënniteit.
 • Je werkplek is flexibel over de verschillende gemeenten van de eerstelijnszone Pajottenland met als uitvalsbasis Dilbeek.

Solliciteren

Solliciteren kan tot en met 23.07.2019.

Bezorg volgende documenten op uiterlijk 23.07.2019 aan sollicitatie@ocmwdilbeek.be :

 • het bijgevoegde inschrijvingsformulier
 • een kopie van het vereiste diploma
 • een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • indien je je bachelorstudies niet in het Nederlands hebt gedaan: een taalattest C1 (Huis van het Nederlands)

De datum van verzending van het e-mailbericht geldt als bewijs.

Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Ninja Van Hassel via 02/451.69.53.

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • chat
  Add a comment