Job alert: Teamcoach ouderenzorg – voltijds vervangingscontract

Het woonzorgcentrum Breugheldal organiseert de zorg voor 101 bewoners en komt occasioneel tussen bij noodoproepen van 110 assistentiewoningen.

De bewoners van woonzorgcentrum Breugheldal wonen in drie afdelingen.

Je hebt je vaste stek in de afdeling Binnenhof, waar 36 ouderen wonen. Je coacht een multidisciplinair team in de organisatie van kwaliteitsvolle zorg voor de bewoners. Het team bestaat uit een 20tal mensen: poetsmedewerkers, zorgkundigen, verpleegkundigen, animator, kinésist en een deskundige. Het team heeft de opdracht om een aangenaam verblijf te organiseren van A tot Z. Je volgt medewerkers op, geeft feedback, begeleidt hen in hun loopbaan en opbouw van expertise en vaardigheden. Je neemt initiatief om in team tot goede werkafspraken te komen en komt met creatieve oplossingen bij problemen. Je staat in voor de dagelijkse werkverdeling, zorgt voor de maandelijkse uurrooster en leidt de teamvergadering in goede banen. Je helpt de medewerkers in de vlotte omgang en communicatie met families, huisartsen en leveranciers. Je coacht medewerkers in een steeds veranderende omgeving.

Je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met de andere teamcoaches. Je kan beroep doen op een HR partner, een financieel partner en een facilitair (=technisch) partner om je afdeling te organiseren.

Je werkt hoofdzakelijk op weekdagen, met een glijdend uurrooster. Je bent bereid bij hoge nood in te springen bij de zorg voor bewoners.

Profiel

 • Je gaat op een empathische en warme manier om met medewerkers, bewoners en familie. Je bent respectvol en integer in de omgang.
 • Je beschikt over leidinggevende vaardigheden (interpersoonlijke vaardigheden, voeren van gesprekken met medewerkers, plannings- en organisatievaardigheden, motiveren, richting geven, inspireren). Je kan je leidinggevende vaardigheden aanpassen naargelang de situatie en de medewerker.
 • Je bent creatief in het bedenken van oplossingen, hebt zin voor initiatief en samenwerking met je collega’s, richting de missie van het woonzorgcentrum. Je kan om met de stress van dagelijkse veranderende omstandigheden en continu aanpassingen van de planning.

Voorwaarden

 • Je kan vlot werken op computer. Kennis van de programma’s Geracc en uurroosterplanning is een troef, maar zeker geen must. Je bent bereid om dit programma aan te leren. Je kan vlot werken in Microsoft Office (voornamelijk Outlook, Word, Excell).
 • Je hebt je hogere studies in het Nederlands gedaan. Of je hebt minimaal 8 jaar in het Nederlandstalig basisonderwijs gevolgd. Of je beschikt over een taalattest C1 voor lezen en luisteren en B2 voor spreken en schrijven (te verkrijgen via het Huis van het Nederlands). Het voeren van een gesprek in team, met bewoner, dokter en familie is deel van de job, waarvoor je voldoende Nederlands moet kunnen spreken.
 • Je beschikt over één van volgende diploma’s: A1-A2 verpleegkundige; graduaat of licentiaat of master in de kinesitherapie; graduaat of bachelor of licentiaat of master in de logopedie; graduaat of bachelor in de ergotherapie; graduaat of bachelor of licentiaat of master in de pedagogie of de orthopedagogiek; licentiaat of master in de psychologie; graduaat of bachelor psychologisch assistent; graduaat of bachelor sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg of sociaal verpleegkundige of verpleegkundige gespecialiseerd in de sociale gezondheidszorg; bachelor of master in het sociaal werk; licentiaat of master in de gerontologie; bachelor na bachelor opleiding psychosociale gerontologie.

Wie bieden

 • Indiensttreding in september 2019
 • Voltijds, voor de duur van de afwezigheid van de huidige teamcoach
 • Verloning volgens loonschalen van lokale besturen
 • 26 dagen jaarlijks verlof, aangevuld met ADV regeling en extra dienstvrijstellingen
 • Maaltijdcheques €6.50
 • Volledige terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • Fietsvergoeding
 • Relevante ervaring in gelijkaardige sector of dienst wordt meegerekend

Plaats tewerkstelling:

OCMW Dilbeek
Woonzorgcentrum Breugheldal
Itterbeeksebaan 208
1701 Itterbeek

Solliciteren

Om je kandidatuur volledig in orde te brengen, verwachten wij ten laatste op 15/07/2019 per mail op sollicitatie@ocmwdilbeek.be :

 • een ingevuld inschrijvingsformulier (zie bijlage)
 • een uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)
 • een kopie van je diploma
 • indien je je studies niet in het Nederlands gedaan hebt, breng je een taalattest van het Huis van het Nederlands binnen.

Voor meer informatie omtrent de selectieprocedure kan je contact opnemen per mail (sollicitatie@ocmwdilbeek.be) of per telefoon (02 451 43 12) met HR Welzijn.

Voor meer informatie omtrent de functie kan je contact opnemen per mail (ineke.deruyver@dilbeek.be) of per telefoon (0492 15 42 64) met Ineke De Ruyver, directeur ouderenzorg.

Comments

mood_bad
 • No comments yet.
 • chat
  Add a comment