Proefopstelling kruispunt Wolsemstraat-Neerstraat

Vanaf 9 september zal de doorstroming van het verkeer op het kruispunt van de Wolsemstraat en de Neerstraat wijzigen. Na enkele weken wordt de situatie geëvalueerd.

Bedoeling is het kruispunt veiliger te maken. De maximumsnelheid wordt er teruggebracht tot 30 km/u. Auto’s zullen door een asverschuiving sowieso snelheid minderen bij het oprijden van het kruispunt.  Alle straten behouden hun tweerichtingsverkeer rekening houden met de voorrangsregels, maar de verbinding tussen de Wolsemstraat en de nieuwe Wolsemlaan wordt gereserveerd voor fietsers en voetganger voor een veilige doorsteek. 

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment