Publieke raadpleging startnota RUP Stationsomgeving tot 1 augustus

Nog tot en met 1 augustus 2019 loopt de publieke raadpleging over de startnota van het RUP en kan u reacties en opmerkingen kenbaar maken. Zodra deze raadpleging is afgelopen, worden alle adviezen en inspraakreacties gebundeld en wordt er gestart met de voorbereiding van de ‘charette’.

De charette heeft als doel een vormelijk inzicht te geven over een haalbare inrichting van de directe omgeving rond het station. De charette is een openbare, interactieve ontwerpsessie waar bewoners, betrokkenen en administraties samen creatief aan de slag gaan.

Blijf op de hoogte via www.akkeakketuuttuut.be.

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment